Hơn 6 triệu USD hỗ trợ ngành y tế tỉnh Lào Cai
Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc được phê duyệt và triển khai thực hiện tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên với số vốn vay từ nguồn Ngân hàng Thế giới (WB) là 60 triệu USD. Trong đó tỉnh Lào Cai được WB hỗ trợ 6,28 triệu USD.

Ảnh: Ngọc Bằng
 
Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ đào tạo, tăng  cường năng lực và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến huyện; hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người dân tộc thiểu số nằm điều trị tại các bệnh viện huyện; nâng cao năng lực truyền thông về chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo và người dân tộc thiểu số.

Đến tháng 5/2013, dự án đã hỗ trợ cho 288 lượt cán bộ đi đào tạo trình độ đại học, chuyên khoa; hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả đã giải ngân được 4,58 triệu USD, đạt 73% tổng số vốn phân bổ.

Dự án được triển khai từ năm 2009 và dự kiến kết thúc cuối năm 2013.
Hà Lê