GT tạo dáng và chăm sóc cây cảnh (3/4/2015)
GT Nuôi ong mật (3/4/2015)
GT Nuôi và phòng trị bệnh cho gà (3/4/2015)
GT Trồng đậu tương, lạc (3/4/2015)
GT Trồng khoai lang, sắn (3/4/2015)
GT Trồng vải , nhãn (3/4/2015)
GT Trồng thanh long (3/4/2015)
GT trồng cây có múi (3/4/2015)
GT Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên (3/4/2015)
GT Chuẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản (3/4/2015)